TPD – konkurs walentynkowy

1030 731 Los Majkelos

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ Z ŻYCZENIAMI

Organizatorem konkursu jest Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu.
❤️Uczestnik w ramach konkursu ma za zadanie wykonać samodzielnie jedną pracę.
❤️Praca powinna zawierać kartkę Walentynkową oraz własny tekst z życzeniami/wiersz (min. 4 wersy).
❤️Praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi.
❤️Pracę można wykonać w dowolnym formacie.
❤️Prace biorą udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: ­ klasa I-IV, klasa V-VIII
❤️Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy do dnia 17.02.2023 r. do siedziby organizatora, tj. TPD OM Sosnowiec, ul. Jodłowa 1 lub dostarczenie do szkoły do 16.02.202r do p. Małgorzaty Marosz – Kochan sala nr 31.
❤️Opis każdej pracy musi zawierać: imię i nazwisko autora oraz placówkę, a także wypełniony załącznik nr 1. Organizator zastrzega sobie wykluczenie pracy nie spełniającej tych warunków. Załącznik dostępny u p. M. Marosz-Kochan s. 31
❤️Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24.02.2023r.
❤️ O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do 28.02.2023r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONKURSU !!!

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos