Konkurs na LOGO Samorządu Uczniowskiego I-III i klas IV-VIII

1030 731 Los Majkelos

✅Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na Logo Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.

✅Organizatorem konkursu na opracowanie logo SU jest Dyrekcja Szkoły i Samorząd Uczniowski.

✅Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych graficznych symboli dla Samorządu Uczniowskiego klas I-III oraz IV-VIII.

Logo będzie umieszczane na ogłoszeniach, plakatach, prezentacjach multimedialnych, nośnikach elektronicznych i w Internecie. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być identyfikowane dla naszej szkoły,
• wzbudzać pozytywne emocje.

✅Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

✅Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.

🌐Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy do dnia 28.02.2023 r. wysyłać na adres: postysp45@gmail.com lub bezpośrednio dostarczyć do opiekunów SU.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Liczymy na Waszą kreatywność i inwencję twórczą! 😉

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos