Zajęcia zawodoznawcze w Technikum nr 1 Ekonomicznym

1030 731 Los Majkelos

🛃Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych w Technikum nr 1 Ekonomicznym. Młodzież zapoznała się z czynnościami zawodowymi właściwymi dla zawodów: technika ekonomisty, technika organizacji reklamy, technika weterynarii. Stworzyła również swoje wizytówki.
🛄Celem zajęć było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjna Technikum nr 1 Ekonomicznego oraz ze szkołą.
🛂Technikum nr 1 Ekonomiczne należy do struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 64).

Ewa Musiał
doradca zawodowy SP45

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos