Szkoła Pozytywnego Myślenia- zadanie certyfikacyjne: grudzień ‘22

1000 562 Los Majkelos

🎄Grudzień to czas podsumowań naszych działań.

📑Uczniowie klas starszych zostali zaproszeni do wypełnienia ankiety mającej na celu ocenę podjętych działań co stanowi podstawę badania efektywności programu profilaktyki zdrowia psychicznego pod kątem komunikacji międzykulturowej, interpersonalnej, umiejętności regulacji emocji, empatii, rozwiązywania problemów oraz budowania odporności psychicznej.

⭐️Uczniowie klas młodszych włączyli się w akcję “Dzieci ratują Gwiazdkę”. Celem zajęć była promocja działań prospołecznych, w tym umiejętności pomagania i dzielenia się z innymi. Ważne było pokazanie dzieciom, jak same mogą czynić dobre uczynki i że nawet mały człowiek może uratować wielkie sprawy. Dzięki uczestnictwu w akcji dzieci uczyły się, że współpraca jest podstawą działania na rzecz innych.

📬 Uczniowie 8d w ramach wzmacniania pozytwynego klimatu w klasie przygotowali świąteczną pocztę, każdy w klasie zaadresował swoją pocztówkę, nastęnie wymieniliśmy się kartkami, aby napisać świąteczne życzenia dla koleżnaki lub kolegi z klasy, jeszcze tylko wizyta na poczcie i świąteczne pozytywne życzenia wysłaliśmy do adresatów.

W grudniowym wyzwaniu dział wzięli:
🟢Klasa 1a wraz z wychowawcą p. Dominiką Łaska
🔴Klasa 4b wraz z wychowawcą p. Agnieszką Paciej-Motyl
🔵Klasa 8d wraz z wychowawcą p. Michałem Bednarczykiem

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos