„Stop obojętności! #reaguj” – konkurs

1030 731 Los Majkelos

Zapraszamy uczniów klas V-VIII do udziału w konkursie, „Stop obojętności! #reaguj”, który organizowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Jest to konkurs plastyczny ukierunkowany na zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na konieczność walki z obojętnością, wzmacnianie postaw empatycznych, pomoc w integracji i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów z rówieśnikami. Ma na celu także poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, szczególnie w kontekście masowej fali migracyjnej.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage) oraz technice komputerowej.

Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) przyjmuje Rzecznik Praw Ucznia klas IV-VIII, p. Magdalena Wiśniewska, do 10 grudnia.

 

<<<Regulamin Konkursu Stop obojętności! #reaguj >>>

 

<<< Formularz zgłoszeniowy – III edycja >>>

 

<<< oświadczenie rodzica – III edycja >>>

 

<<< zgoda – III edycja >>>

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos