Konkurs na logo mediacji rówieśniczych

1030 731 Los Majkelos

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO MEDIACJI SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH

Głównym celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGA, które będzie oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.

Ponadto konkurs ma na celu:

a) promocję idei mediacji i polubownych sposobów rozwiązywania sporów wśród dzieci i młodzieży,

b) uwrażliwienie na kwestie porozumienia bez przemocy,

c) pobudzenie aktywności twórczej,

d) rozwijanie myślenia kreatywnego,

e) rozwijanie wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY KONKURSU

* Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas IV-VIII.

* Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

* Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej lub korzystać z technik komputerowych.

* Uczestnik zobowiązany jest  przedstawić autorski projekt.

* Logo powinno odznaczać się następującymi cechami:

a) powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,

b) powinno wzbudzać pozytywne emocje,

c) powinno dotyczyć tematu mediacji szkolnych i rówieśniczych, czyli metody rozwiązywania sporów.

Prace należy składać do dnia 20.12.2022 r. do p. Anny Czerneckiej (grafiki komputerowe należy przesłać na adres: a.czernecka@sp45.edu.pl) i p. Justyny Ochab.

* Spośród prac konkursowych zostanie wybrana najlepsza wyłoniona przez komisję.

* Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

* Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

* Organizator nie zwraca prac.

* Oceny prac dokona 3-osobowa komisja konkursowa w składzie: p. Anna Czernecka, p. Justyna Ochab, p. Agnieszka Paciej-Motyl.

* Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.

Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Szkolnego Koła Mediatorów.

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos