Konwencja o Prawach Dziecka

800 450 Los Majkelos

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Jest to data szczególna, która nawiązuje do przyjęcia w 1989r., przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka.

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Nakazuje ona, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem.

W dniu jutrzejszym zapraszamy wybranych przedstawicieli klas IV-VIII do udziału w konkursie na temat praw dziecka. Konkurs organizowany jest przez Rzecznika Praw Ucznia i odbędzie się w sali nr 32 o godz. 8:00.

Rzecznik Praw Ucznia klas IV-VIII
Magdalena Wiśniewska

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos