„Sosnowiecki Lider Ekologii”

1030 731 Los Majkelos

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Sosnowiecki Lider Ekologii”. Mamy okazję posprzątać nasze najbliższe otoczenie z odpadów niebezpiecznych, które bardzo długo ulegają rozkładowi, ponieważ zawierają ołów, kadm, rtęć, lit oraz inne trujące odpady zatruwające naszą glebę.

Zachęcamy wszystkich naszych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi do wrzucenia zużytych baterii do pojemnika, który już od przyszłego tygodnia stanie obok naszej portierni.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne, które możemy wspólnie wygrać i przeznaczyć na rozwój naszej wspaniałej szkoły.

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce – 2 000 zł

III miejsce – 1 000 zł

Pytań dotyczących konkursu udziela p. Magdalena Wiśniewskas. 32.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos