„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

1030 731 Los Majkelos

W dniach 12-16 września odbył się „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Uczniowie wzięli udział w pogadankach/ w prelekcjach dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych, m.in. zapoznani zostali z zasadami dokładnego mycia rąk. Przekazano uczniom informacje dotyczące objawów, sposobów leczenia i powikłań tychże chorób. Na lekcjach wychowawczych dzieci obejrzały również film edukacyjny udostępniony nam przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos