Eko – szkoła 2022

800 611 Los Majkelos

Już drugi raz przyznano naszej szkole tytuł Eko – Szkoły za całoroczne zaangażowanie w realizację projektów podnoszących świadomość ekologiczną wśród uczniów. Udało nam się zrealizować m.in.:

1) akcję ekologiczną;

2) imprezę szkolną lub wydarzenie o tematyce ekologicznej;

3) szkolny konkurs z zakresu ekologii/ochrony środowiska;

4) gazetki na holu szkoły lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska;

5) lekcję w terenie/zajęcia terenowe/wycieczkę przyrodniczą;

6) zajęcia/warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;

7) szkolną wystawę ekologiczną;

8) ulotkę/broszurę/komiks;

9) doświadczenie/obserwację przyrodniczą;

10) trzy strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” i wiele, wiele więcej

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym uczniom dla których zagadnienia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wcale nie są obce i którzy tak chętnie angażowali się w zeszłoroczne akcje/projekty ekologiczne.

Nauczyciel biologii – Magdalena Wiśniewska

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos