Wyniki konkursu szkolnego Letnie liryki

1030 731 Los Majkelos

14 CZERWCA został rozstrzygnięty szkolny Konkurs Literacki „Letnie liryki” organizowany przez SP45 wraz z zaprzyjaźnioną Filią nr 2 -Rudna IV Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.

📚Wpłynęło 16 wierszy napisanych przez uczniów klas 4-8. Jury w składzie: p. Agata Gierlotka, p. Iwona Walasek-Goleniak, i p. Ewa Ziętek przeczytały wnikliwie działa literackie młodych artystów i spośród bogatego zbioru, wybrały najlepsze prace.

📖Przyznano nagrody w 2 grupach wiekowych: klasy 4-6 i 7-8.

Zwycięzcami zostali:
Klasy 4-6
I miejsce Oliwia Białas, klasa 5b
II miejsce Igor Jagoda, klasa 4b
III miejsce Judyta Magnuszewska, klasa 5a

Klasy 7-8
I miejsce Mikołaj Jawór, klasa 8c
II miejsce Dawid Zasucha, klasa 8b
III miejsce Wiktor Zasycha, klasa 8b

📖 Bardzo dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu za ufundowanie dyplomów oraz nagród dla uczniów; Pani Kierownik Filii nr 2- Rudna IV MBP, Renacie Maciejewskiej, za współpracę i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz Pani Iwonie Walasek-Goleniak i Pani Ewie Ziętek za pomoc w ocenianiu liryków.

Z pozdrowieniami
Agata Gierlotka

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos