Dzień Ziemi – hasło przewodnie

1030 731 Los Majkelos

Największe ekologiczne święto świata, obchodzone jest 22 kwietnia. Dodatkowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła te datę jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Celem tego święta jest:
🌍 promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie,
🌍 budowanie wspólnej odpowiedzialności,
🌍 uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu
🌍 zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.
Sprawdź jak to robić:

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos