Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

1030 731 Los Majkelos

Zapraszamy do zapoznania się do terminami rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zawartymi w zarządzniu Prezydenta Miasta Sosnowca: <<< KLIK W LINK >>>

🇵🇱 KLASY 1 ogólnodostępne – start rekrutacji elektronicznej od 1 marca 2022 r.

🤺KLASA 4 sportowa (szermierka) – start składania wniosków od 1 do 31 marca 2022 r.
🇬🇧 KLASA 7 dwujezyczna – start składania wniosków od 23 marca 2022 r.

🔵Od  1 lutego na naszym fanpage informujemy o szczegółach rekrutacji, zapraszamy do codziennych odwiedzin.

🔵Jeśli mają Państwo pytania prosimy pisać na maila szkolnego lub telefonować na numer sekretariatu: 32 291 87 22, postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

#team_sp45   #run_sp45    #jestem_w_sp45    #szkola_przyszlosci_sp45   #kompetencje_kluczowe_sp45    #dlaczego_sp45

🔵 Dlaczego SP45? 🔵
◻️ odkrywamy i rozwijamy pasje oraz mocne strony;
◻️ wspieramy kluczowe kompetencje, w tym:
🔷edukację językową (dodatkowe godziny II języka);
🔷myślenie twórcze i współpracę w grupie (projekty edukacyjne);
🔷umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (zajęcia CMI i zajęcia w oparciu o Minecraft);
🔷umiejętności zawodowe i życiowe: elastyczność i zdolność adaptacji, inicjatywa i umiejętność wybierania własnego kierunku rozwoju, zdolność do wchodzenia w interakcje społeczne i międzykulturowe, wydajność i odpowiedzialność;
◻️ towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności;
◻️ angażujemy się w wolontariat i działania charytatywne;

Dlaczego SP45❓🔵
Kluczem do sukcesu pierwszoklasisty jest gotowość szkolna, a więc moment równowagi pomiędzy możliwościami dziecka a wyzwaniami jakie czekają na nie w szkole.
Każdy z naszych wychowawców edukacji wczesonoszkolnej to specjalista od odkrywania mocnych stron, zainteresowań, pasji oraz wzmacniania naturalnej ciekawości do zdobywania i odkrywania wiedzy.

Jak SP45 wspomaga adaptację pierwszoklasistów
⚪indywiudlane podejście do każdego z uczniów;
🔵stały kontakt z rodzicami i opiekunami;
⚪zajęcia integracyjne z pedagoami i psychologiem szkolnym;
🔵warsztaty z pracownikami Poradni Pscygologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu;
⚪zabawy i gry integracyjne;
🔵budowanie poczucia bezpieczeństwa i empatycznych kontaktów;
⚪bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekuniów z psychologami czy edukatorami medialnymi.

A co jeśli pojawią się trudności❓ We współpracy z rodzicami i opiekunami wypracowujemy wspólną ścieżkę, aby wesprzeć rozwój dzieka, m. in. poprzez:
🔵zajęcia ze specjalistami, m.in. z pedagogiem, psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem.
⚪TUS – trening umiejętności społecznych;
🔵zajęcia w wyposażonej sali terapeytycznej;
⚪zajęcia rekreacyjne na basenie czy gimnastykę korekcyjną;
🔵zajęcia relaksacyjne i z uważności;
⚪ćwiczenia ruchowe z elementami jogi.
Zadaniem naszych nauczycieli jest wspomaganie samodzielnych wysiłków ucznia oraz systematyczna obserwacja jego działań.

Dostrzegają, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również motywują do samodzielnego działania.

🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪 Edukacja językowa 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪

Edukacja językowa to nasz konik i mocna strona. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym kontakcie z językiem, stąd zajęcia językowe są prowadzone zarówno w ramach programu obowiązkowego, jak i w postaci zajęć dodatkowych.

🔵KLASY I-III🔵

W obecnych roku szkolnym pilotażowo dwóch klasach wprowadziliśmy zajęcia animacji językowych z drugiego języka, poza językiem angielskim. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 dwóch wychowawców będzie prowadziło program, z elementami języka angielskiego w edukacji szkolnej oraz zajęć rozwijających kreatywność językową z języka francuskiego lub niemieckiego, w formie zabawy z językiem.

🔵Zajęcia kształtujące kreatywność w klasach IV-VI🔵

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom kontaktu z językiem i kulturą krajów anglo-, francusko- i niemieckojęzycznych. W klasach IV-VI, oprócz obowiązkowego języka angielskiego, uczniowie poznają drugi język (francuski lub niemiecki) podczas zajęć kształtujących kreatywność językową. Jedna godzina w tygodniu to zanurzanie się w nowy język w formie zabaw, quizów czy gier. Dzieci malują, wycinają, lepią, śpiewają, tworzą elementy przedstawień artystycznych. A w międzyczasie poznają nowe słowa i zwroty w nowym języku.

🔵Klasy VII-VIII dwujęzyczne🔵

Nauczanie w klasach dwujęzycznych polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Zajęcia oparte zostały na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest łączenie nauki języka z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin wiedzy.

Język angielski nauczany jest wymiarze 5 godzin tygodniowo, a język francuski lub niemiecki to 2 godziny tygodniowo, do tego zajęcia kreatywne z języka.

W SP45 stawiamy na doskonalenie dwujęzyczności, budowanie otwartości na różnorodność kulturową. 😊

Czy żyrafa może mieszkać w szkole? 🦒

We wrześniu świetlica szkolna rozpoczęła projekt edukacyjny pt. „ Empatia zmienia nas, szkołę i świat. Wprowadzenie do mediacji”. Świetliczaki zapoznały się z 🦒Bibi, która będzie towarzyszyć nam przez cały rok szkolny i wzmocni wśród dzieci komunikację opartą o wzajemny szacunek i akceptację.

👂👀Kącik mediacji👧🧒

Dzieci podczas zajęć uczą się „języka żyrafy” (cztery kroki „porozumienia bez przemocy” – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba). Poprzez dodatkowe ćwiczenia utrwalają i pogłębiają umiejętności komunikacji empatycznej oraz uczą się rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Kącik mediacji to miejsce stworzone dla dzieci do szybkiego rozwiązania zaistniałego konfliktu, które umożliwia odreagowanie emocji, wyrażenie swoich uczuć, pozbycie się lęku, zadośćuczynienie moralne i wspólne wypracowanie porozumienia.

🔵Co to jest mindfulness?

Mindfulness tłumaczone jest na język polski jako „uważność”. Polega na tym, aby doświadczać tego, co dzieje się w bieżącej chwili, wewnątrz nas i w naszym otoczeniu, z ciekawością i życzliwością.

🔵A po co to uczniom?

We współczesnym świecie nasz umysł jest nieustannie bombardowany nadmiarem informacji, bodźców, natłokiem myśli oraz nowych zadań do wykonania. Dzieci są przeładowane tym wszystkim, co dzieje się wokół nich. To jest również efekt nowoczesnej elektroniki.

⚪️Dzieci, podobnie jak dorośli, doświadczają codziennego stresu. Szkoła nakłada na nie obowiązek opanowania dużej ilości materiału. Do tego dochodzą zajęcia dodatkowe, które często trwają do późnych godzin wieczornych. Czasami wygląda to tak, jakby dziecko pracowało na kilka etatów.

⚪️Sporym źródłem stresu mogą być media społecznościowe, gdzie dzieci i młodzież często się porównują, są zaabsorbowane liczbą polubień, które dostają. Rodzi się zazdrość, rośnie zjawisko hejtu i agresji.

⚪️Trening uważności pozwala się zatrzymać, wyciszyć, poczuć różnorodne emocje i zrozumieć oraz zaakceptować to co dzieje się w naszym ciele. Dzięki uważności rodzi się naturalna odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie z nim.

🔵A jak to jest na świecie?

W wielu krajach, np. w Holandii, Wielkiej Brytanii oraz w Indiach lekcje mindfuless coraz częściej wprowadzane się do programów szkolnych.

🔵W SP45 uczniowie mogą brać udział w zajęciach „Akademii Mindfulness” lub uczestniczyć w tutoringu szkolnym”⚪️

🌱Nauki przyrodnicze w SP45 🌱

🐸Aby nie zgubić naturalnej ciekawości i gotowości do poznawania świata u naszych uczniów, staramy się rozwijać infrastrukturę szkoły o nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Ich zadaniem jest przybliżenie zjawisk przyrodniczych i efektywniejsza nauka.

🐛Nasi uczniowie koszystają z m.in.: nowocześnie wyposażonych pracowni: biologicznej (w tym w stację pogodową), chemicznej i geograficznej oraz fizycznej. Jeszcze podczas nadchodzących ferii dodatkowo kolejne sale (18 i 38) zostaną wyposażone w nowe ekrany interaktywne.

🐞Naszym uczniom nieobce są projekty przyrodnicze, lekcje w terenie (m.in. dzięki zajęciom Pracownia Edukacji Żywej), warsztaty organizowanie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim – Wydziałem Nauk o Ziemi, wycieczki warsztatowe czy eksperymenty w terenie.

🦧Dbamy też o nasze najbliższe otoczenie, wokół szkoły w ubiegłe lato zakwitły łąki kwietne.

🎧Edukacja muzyczna w SP45🎼

🎷🎺Klasy I-III🎻🪕
Oprócz elementów gimnastyki rytmicznej w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczestniczą „muzykują” przygotowując występy na akademię czy uświetniające konkursy szkolne. Każda z klas I-III ma możliwość korzystania zestawu instrumentów, dzięki którym bawiąc się wydobywają dźwięki i naśladują lub nadają rytm. Po co takie zabawy? Edukacja muzyczna rozwija u dziecka kreatywność oraz wspomaga rozwój zdolności i umiejętności przydatnych w całym życiu.

🎹🥁Klasy IV-VIII🎷🎺
W klasach starszych, oprócz programowych lekcji muzyki, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach chóru, który prowadzi p. Lucyna Gil.
Mają Państwo ochotę zobaczyć fragment wystąpienia naszego chóru? Zapraszamy, proszę kliknąć tu: <<< WYSTĘP CHÓRU SZKOLNEGO >>>
Wiemy, że „edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Wpływa na koncentrację, pamięć i wyobraźnię.”

W poszukiwaniu pasji i mocnych stron 💪
🎯W poszukiwaniu mocnych stron ważne jest spędzanie wolnego czasu na czynnościach, które na sprawiają nam przyjemność, dodają skrzydeł i budują nasze wewnętrzne poczucie szczęścia. Jednym ze sposobów jest rozrzedzanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Dla miłośników gotowania i kulinarnych smakoszy mamy zajęciach 👩‍🍳„Korczakowskiego Masterchefa”, 🧑‍🍳które prowadzi p. Małgorzata Ziętek.
🍽 Na zajęciach uczniowie gotują, smażą i pieką. Uczą się, jak dekorować stół w zależności od okazji, jak do niego nakrywać oraz zapoznamy się z zasadami dobrego wychowania, obowiązującymi podczas posiłków.
🍴 A wszystko to we własnej kuchni, z własnymi narzędziami. Wymagane są chęci do gotowania i przyrządzania potraw!
Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym uda się wyposażyć STUDIO KUCHENNE dla naszych uczniów, tak, aby te zajęcia odbywały się stacjonarnie.
🍵To jedna z możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych, jakie oferujemy naszym uczniom, a o sportowych, artystycznych opowiemy już wkrótce.

🎨EDUKACJA ARTYSTYCZNA w SP45🎨
Najważniejszym elementem edukacji artystycznej, a co za tym idzie, edukacji kulturalnej, są w naszej szkole lekcje plastyki.
📚Prowadzone przez p. Martę Lachor-Winiarską zajęcia mają na celu rozbudzać w młodym człowieku wrażliwość na piękno przyrody, rozwijać wyobraźnię, kreatywność i myślenie abstrakcyjne oraz przygotowywać do świadomego korzystania z szeroko rozumianego dorobku kultury.
🎨Uczniowie, pod czujnym okiem nauczyciela, mogą rozwijać swoje umiejętności również podczas zajęciach pozalekcyjnych lub zajęć w ramach oferty Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.
🖌Dzięki opiece merytorycznej p. Marty Lachor-Winiarskiej uczniowie przygotowują swoje portfolio (teczkę prac) do rekrutacji do ponadpodstawowych szkół artystycznych.
📚Spod ręki p. Marty Lachor-Winiarskiej wyszły projekty wielu przestrzeni w naszej szkole, m.in.: patio, stołówka szkolna czy sale fizyczna i właśnie powstająca pracownia techniczna. Ważnym elementem wystroju i obcowania ze sztuką są reprodukcje obrazów, które zdobią nasze korytarze i pozwalają na codzienne obcowanie ze sztuką.
Cześć zdjęć można obejrzeć tu: <<< KLIKNIJ PO WIĘCEJ ZDJĘĆ >>>
🎨Edukacja artystyczna jest ogromnie ważna, ponieważ zajęcia tego rodzaju dają dziecku możliwość swobodnej ekspresji w języku, który może być dla niego najbliższy.

Biblioteka szkolna czyli nasza szkolna oaza spokoju i kreatywności 😊

📚W bibliotece znajduje się wiele ciekawych książek dla uczniów najmłodszych oraz młodzieży m. in: bajki, powieści przygodowe, albumy o zwierzętach, komiksy, powieści fantastyczne, romanse, kryminały, a także potrzebne lektury szkolne i serie najpopularniejszych książek.

Każdy uczeń, który choć odrobinę lubi czytać, na pewno znajdzie coś dla siebie!
📰Zajrzyj do biblioteki: https://sp45.edu.pl/biblioteka/

📔Wypożyczone książki można zabrać do domu lub poczytać w bibliotece, relaksując się w trakcie przerwy. Biblioteka to spokojne miejsce, gdzie można odrobić zadanie domowe i pouczyć się oraz porozmawiać o książkach i swoich pasjach z bibliotekarzem lub innymi czytelnikami.
❤️Uczniowie, którzy uwielbiają spędzać czas w bibliotece, kochają książki, szukają nowych przyjaciół lub po prostu nudzą się w trakcie przerw, mogą dołączyć do aktywu bibliotecznego. Chętne do pracy w bibliotece dzieci pomagają bibliotekarzowi wypożyczać lektury, promują czytelnictwo, przygotowują dekoracje i gazetki oraz oprawiają książki.
AKTYW BIBLIOTECZNY: https://sp45.edu.pl/…/06/zapisy-do-aktywu-bibliotecznego/

DORADCA ZAWODOWY W SP45 👩‍🦰

Jaką rolę pełni doradca zawodowy w SP45? W jaki sposób wspomaga uczniów w drodze odnajdywania mocnych stron oraz wyboru szkoły ponadpodstawowej?

Sprawdźmy u źródła.

👨‍⚖️Zapraszamy do posłuchania wywiadu z doradcą zawodowym SP45 p. Ewą Musiał 👉<<< KLIK W LINK >>>

Główne zadania doradcy zawodowego możemy określić jako:

🧑‍💻udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

👩‍🔬prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (m.in. organizacja wyjść do szkół ponadpodstawowych);

🧑‍🔧koordynowanie działalności informacyjno–doradczej szkoły (np. w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych);

👩‍🚒wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami;

🧩Pani Ewa Musiał opracowała autorski program wsparcia uczniów z zespołem Aspergera w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

ENERGIA I DZIAŁANIE 🤽‍♀️🎉
👉Mamy prawdziwą ENERGETYCZNĄ PETARDĘ czyli projekt „Pani z basenu”, który stworzyła p. Anna Marzec. Dlaczego tak? Wielu uczniów kojarzy p. Marzec bardziej z zajęć na basenie niż na sali gimnastycznej, nazywając po prostu „Panią z basenu”.
🤽‍♀️Projekt został stworzony na potrzeby zdalnego nauczania, aby sposób motywować dzieci do aktywności fizycznej oraz dzielić się wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami.
🎯Celem zamieszczanych filmów jest przede wszystkim dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny uczniów, wiedzę oraz dostarczenie dawki dobrej zabawy i radości np. poprzez Sportowe Challenge.
Zobaczmy jak podczas ferii możemy zadbać o swoją kondycję fizyczną:
💪rozgrzewka to podstawa: https://youtu.be/A9P0dtRBOVw
🥇pierwszy sportowy Challenge SP45 https://youtu.be/s26FfPf6IUc
❤️w atmosferze zbliżających się walentynek stworzony z p. Pauliną Więcek „Z miłości do aktywności fizycznej” https://youtu.be/ryERoOrSCds
🚴‍♀️pogoda sprzyja nietypowo nie wyjazdom na narty, a wycieczkom rowerowym, może powtórzymy wspólnie znaczenie znaków drogowych: https://youtu.be/5EO2XEPtebk
➡️Macie ochotę na więcej ćwiczeń? Oto one przygotowane przez naszych nauczycieli wychoawania fizycznego: p. Annę Marzec, p. Paulię Więcek, p. Magdalenę Głąb oraz p. Macieja Strzemiśnkiego:
https://padlet.com/annamarzec87/Bookmarks

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA – dlaczego warto
✅Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego.
✅Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia (coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na zaangażowanie społeczne swoich potencjalnych pracowników).

Jakie działania realizujemy w SP45

🌼„Pola nadziei” czyli działania we współpracy z Sosnowieckim Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Pomoc przy organizacji koncertów charytatywnych, zbiórki na rzecz podopiecznych hospicjum, a także wiele akcji profilaktycznych na rzecz społeczności lokalnej.
👩👱‍♀️Koordynatorzy: p. Agnieszka Cofór i p. Małgorzata Ziętek

🐶🐱„Radosny Patrol” czyli działania uwrażliwiające na cierpienie zwierząt, organizowany we współpracy z „Kocią Przystanią” i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Wolontariusze organizują akcje informacyjne o opiece nad zwierzętami, konkursy i zabawy dla najmłodszych uczniów, zbiórki na rzecz bezdomnych kotów i psów. W ramach dyżurów opiekują się kotami w „Kociej Przystani” i wychodzą na spacery z schroniskowymi psiakami.
👩👱‍♀️Koordynatorzy: p. Agnieszka Andrejczuk i p. Ewa Będkowska

Kto może zostać wolontariuszem
Każdy‼️ Kto tylko ma chęci do działania. Wolontariuszem SKW może być zarówno uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej jak i ostatniej. Dzięki zaangażowaniu w działania wolontariackie uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania.
Chcecie dołączyć, napiszcie w aplikacji Teams do koordynatorów naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza.

RUN – Rodzice – Uczniowie – Nauczyciele
👧👦🧑👩‍🦰👩‍🦳👩‍🦲👱‍♂️🧑
💚Korzystając z sympatycznej atmosfery dzisiejszego święta chcielibyśmy opowiedzieć o najważniejszym projekcie w naszej szkole czyli RUN.
Opiera się on na działaniach wspierających wzajemne relacje Rodziców, Uczniów i Nauczycieli.
✔️Misja, wizja szkoły, przeprowadzane projekty oraz poszerzanie oferty edukacyjnej opierają się o konsultacje w tych grupach. Wszystkie zmiany wypływają z wzajemnych wpływów.
👨‍👩‍👧‍👦Wspólne spotkania umożliwiają słuchanie, które prowadzi do wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza w trudnych tematach i słowach krytyki.
❤️Dziękujemy za te relacje, za najfantastyczniejszy dar w naszej pracy czyli naszych Uczniów i Rodziców oraz Opiekunów, z którymi tworzymy naszą edukacyjną przygodę.

                                                                      💛💚❤️ DZIĘKUJEMY ❤️💚💛

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos