Spotkanie z Posłem Panem Mateuszem Bochenkiem

800 566 Los Majkelos

10 lutego uczniowie klas 8 uczestniczyli w spotkaniu on-line z Posłem na Sejm RP, Panem Mateuszem Bochenkiem. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z procesem tworzenia prawa w Polsce, począwszy od inicjatywy ustawodawczej, poprzez czytania i głosowania w obu izbach, aż do podpisu ustawy przez Prezydenta.

Młodzież dowiedziała się także na czym polega praca w komisjach i zespołach sejmowych.
Kolejny omawiany obszar związany był z codzienną aktywnością Posła.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie,
Ewa Musiał
Doradca zawodowy SP45

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos