„Grunt to rodzinka, a kiedy już będę dorosły…” – spotkanie 1b z ratownikiem medycznym

1000 708 Los Majkelos

W poniedziałek, 29 listopada 2021r. w klasie I B, odbyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej ,,Grunt to rodzinka, a kiedy już będę dorosły…”

Gościliśmy w naszej klasie ratownika medycznego, p. Sylwię Gabryelską. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Pani Sylwia wyjaśniła dzieciom na czym polega jej praca oraz zaprezentowała używane przez nią akcesoria medyczne. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Ponadto dzieci utrwaliły sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Uczyły się, jak należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorką pogotowia. Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać .

Dziękujemy za ciekawe spotkanie

klasa I B z wychowawcą p. Elżbietą Makuch

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos