Szkolny konkurs układania kostki Rubika

874 620 Los Majkelos

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!!!

________________________________________________________________________________

Regulamin Szkolnego konkursu układania kostki Rubika

 Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, umiejętności szukania nietypowych sposobów myślenia.

1. Organizatorem konkursu jest SP nr 45.

2. Konkurs odbędzie się w sali nr 39 w dniu 17.12.2021 r. o godzinie 9.00.

3. Czas trwania konkursu zależny jest od ilości startujących zawodników.

4. Zawodnicy muszą dostarczyć swoje własne kostki w dniu zawodów.

5. Kostki 3x3x3 muszą być dopuszczone do użycia w konkursie przez organizatora.

6. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizatorzy mogą przeprowadzić eliminacje do głównej części konkursu. Wówczas każdy zawodnik wykonuje 2 ułożenia jedno po drugim. Kolejność udziału w eliminacjach będzie losowana przed jego rozpoczęciem. O wyniku decyduje najlepszy czas jednego ułożenia.

7. Do finału konkursu może zakwalifikować się  najwyżej 10 uczestników. W rundzie finałowej zawodnicy wykonują 4 ułożenia jedno po drugim. Kolejność udziału w finale zależy od miejsca zajętego w eliminacjach (począwszy od ostatniego) bądź będzie losowana (w przypadku braku eliminacji). O wyniku decyduje średnia arytmetyczna czasu każdego ułożenia, przy czym nie bierze się pod uwagę najgorszego czasu ułożenia.

8.  Zawodnik może obejrzeć kostkę przez 10 sekund przed rozpoczęciem ułożenia.

9. Limitem czasowym na ułożenie kostki jest 3 minuty. Po przekroczeniu tego czasu następuje dyskwalifikacja ułożenia.

10. Jeśli zawodnik nie ułoży kostki, następuje dyskwalifikacja ułożenia.

11.  Jeżeli uszkodzenie kostki zdarzy się podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować ułożenie. Czas naprawy jest wliczany do czasu ułożenia kostki.

12. Żadna naprawa kostki nie może dać zawodnikowi korzyści w układaniu. Jeżeli po naprawie kostki nie da się ułożyć, ponieważ jeden róg jest obrócony, zawodnik może obrócić ten róg bez rozbierania kostki.

13. Po zakończonym ułożeniu zawodnik nie może dotykać kostki, w przeciwnym razie przyznawana jest kara pięciu sekund doliczana do czasu danego ułożenia.

17. W przypadku jednakowych czasów ułożenia o zwycięstwie decyduje dogrywka.

18.  W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje usunięcie zawodnika z listy startujących uczniów.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos