Szkolny konkurs literacki „Jesienna zaduma”

1000 590 Los Majkelos

Regulamin szkolnego konkursu
„Jesienna zaduma”

Szkolny konkurs dla młodych poetów 🍂”Jesienna zaduma”.🍂 Jeśli kolorowy świat jesienią napawa Was zadumą, wprowadza w nostalgię lub wręcz przeciwnie- napawa optymizmem… Pióra w dłoń i twórzcie wiersze. Zapraszamy młodych poetów do dzieła!

Życzymy natchnienia

 

Organizatorzy:

🍂 p. Agata Gierlotka

🍂 p. Katarzyna Kukla

🍂 p. Agata Kubarek

Cele konkursu:

🍂 inspirowanie dzieci do aktywności twórczej i pobudzanie wyobraźni;

🍂 rozwijanie zdolności i umiejętności poetyckich;

🍂 wspieranie talentów literackich;
🍂 uwrażliwienie dzieci na piękno obecnej pory roku;
🍂 motywowanie uczniów do pracy samokształceniowej;

Założenia organizacyjne:
Konkurs dotyczy uczniów z klas 4-8
Uczestnik ma napisać (w programie tekstowym Word) wiersz o tematyce jesiennej. Utwór ma składać się z minimum 2 zwrotek i zawierać tytuł. Proszę zwrócić uwagę na błędy ortograficzne. Wiesz nie może być plagiatem!
Prace należy wysłać (przez aplikację Microsoft Teams) lub dostarczyć wydrukowaną do: p. A.Gierlotki, p .K.Kukli lub p. A. Kubarek.

Termin składania prac: do 25.11. 2021

Wyniki konkursu:
🍂 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 30.11.2021.

Dla zwycięzców czekają nagrody!!!

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos