„Jesienny plakat matematyczny” – konkurs

1000 636 Los Majkelos

Warunki konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8

ZADANIE:
– uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie plakatu zawierającego treści matematyczne, temat plakatu – jesień z matematyką;
– plakaty mogą być wykonane dowolną techniką płaską i z dowolnych materiałów. Dozwolone są wszystkie środki artystyczne. Format pracy A4 lub A3;
– Plakat powinien być wykonany samodzielnie, nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących;
– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
– Prace dostarczone na konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami: imię i nazwisko wykonawcy, klasa
(opis powinien być trwale dołączony do pracy – NA ODWROCIE PRACY).

Kryteria oceny prac:
-pomysłowość i oryginalność prac
-samodzielność i estetyka

 

Prace należy dostarczyć do dnia 05.11.2021r do sali nr 33

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.11.2021r

 

Cele konkursu:
– uświadomienie uczniom, że matematyka to nie tylko trudne zadania, „suche liczby” i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży;
– rozwijanie zdolności manualnych;
– promowanie twórczości artystycznej;

 

Uwagi końcowe:
– prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.
– prace konkursowe przechodzą na własność szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacania honorarium autorskich.
– udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora (SP 45 w Sosnowcu) dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
– udział w konkursie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału:

p. Ewa Malik i p. Marta Lachor-Winiarska

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos