Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Pamięć 81″

1000 627 Los Majkelos

Miło nam ogłosić, że  nasza szkoła przystąpiła do Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Pamięć 81”  Jest to projekt mający na celu upamiętnienie 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W związku z tym ogłaszamy szkolne konkursy:

Pierwszy konkurs odbywa się pod hasłem „Składamy hołd ofiarom stanu wojennego – Pamięć 81„ Polega on na wykonaniu albumu lub plakatu (format, technika dowolna) dotyczącego stanu wojennego.

Drugi konkurs odbywa się pod hasłem „Polskie symbole narodowe „ – konkurs na plakat patriotyczny.

W konkursach mogą uczestniczyć uczniowie klas 4 – 8. Konkurs ma formę prac indywidualnych.
Podpisane prace należy oddawać do nauczycieli historii p. M. Kapuścik  – sala 24 lub p. R.Wicherskiej  – sala 29 , do końca października.

Najlepsze parce ozdobią szkolną izbę pamięci. Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymają dodatkowe oceny oraz punkty z zachowania, a najlepsze prace uhonorujemy nagrodami książkowymi.

Serdecznie zapraszamy

Nauczyciele historii

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos