Moja pierwsza praca – spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery.

1000 748 Los Majkelos

Uczniowie klas 8 uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. Nasi goście opowiedzieli jakie wymogi należy spełnić, aby móc korzystać z bazy ofert pracy. Przedstawili aktualne oferty.

Zainteresowani uczniowie, którzy ukończyli 15 lat mogą, za zgodą opiekunów, podejmować swoją pierwszą aktywność zawodową.

Doradca zawodowy SP45

p. Ewa Musiał

 

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos