Nowe formy pomocy dziecku i rodzinie na terenie miasta Sosnowca

1000 708 Los Majkelos

INFORMACJA NA TEMAT NOWYCH FORM POMOCY DZIECKU I RODZINIE POWSTAŁYCH NA TERENIE MIASTA

 

Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej

Centrum Pediatrii im. J. Pawła II
ul. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
Tel: 32 720 77 00 Rejestracja
32 720 77 23 Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej
email: spp@centrum-pediatrii.com.pl

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek: 8 – 16
Wtorek:        11 – 20
Środa:             9 – 20
Czwartek:     11 – 20
Piątek:            8 – 16

Ośrodek ten działa na terenie miasta Sosnowiec na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oferowana pomoc dotyczy przede wszystkim pacjentów i ich rodzin z powiatu Sosnowiec i jest nieodpłatna.  Kierowana jest zarówno do dzieci (także poniżej 7 roku życia), jak  i młodzieży uczącej się (do 21 roku życia). Aby skorzystać z oferowanej  pomocy rodzic nie musi posiadać skierowania od lekarza, należy jedynie zgłosić taką potrzebę telefonicznie i umówić się na wizytę. Dla każdego pacjenta zespół opracowuje Indywidualny Plan Zdrowienia, który jest tworzony w oparciu o aktualne potrzeby i zasoby pacjenta i jego rodziny.

Pomoc kierowana jest do dzieci i młodzieży doświadczających różnych trudności w funkcjonowaniu: doświadczają sytuacji kryzysowej, mają trudności w adaptacji do sytuacji pandemicznej, mają trudności w zachowaniu, ich wzorzec wyrażania emocji są nieadaptacyjne, prezentują zaburzenia neurorozwojowe (ASD czy ADHD), są wyizolowani społecznie, doświadczyli przemocy i inne.

Pomoc świadczona jest zarówno dla pacjentów którzy, posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię w sprawie objęcia pomocą psychologiczną czy wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również dla tych, którzy nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej a wymagają wsparcia ze strony naszego Ośrodka.
Działania Ośrodka są nakierowane na psychoedukację, wsparcie psychologiczne, psychoterapię oraz diagnostykę problemów i zaburzeń wieku rozwojowego.

W skład zespołu Poradni wchodzą osoby mające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą: psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.  Specjaliści swoją  pracę poddają regularnej superwizji oraz konsultują ze specjalistami z Oddziału Klinicznego Psychiatrii
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, z którymi ściśle współpracują w ramach Centrum Pediatrii im. J. Pawła II w Sosnowcu.

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego

FUNDACJA „PO SKRZYDŁA”

ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
Telefon kontaktowy: 511 022 608

Mieści się w budynku Kuratorium Oświaty w Sosnowcu przy ulicy Krzywa 2. To nowo powstała placówka, która zajmuje się opieką psychologiczną dzieci już od 2 roku życia, młodzieży oraz ich rodziców.  Specjaliści dbają o to, aby pomoc została odpowiednio dobrana do problematyki, z jaką zmaga się dziecko. Dodatkowo zapewnia wsparcie opiekuna terapii.

Psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy i psychiatrzy pomogą w takich trudnościach jak:
– trudności w relacjach rówieśniczych
– trudności emocjonalne
– autoagresja
– całościowe zaburzenia rozwoju
– uzależnienie (w szczególności: od telefonu, komputera)
– trudności w nauce
– wysoka wrażliwość
– depresja
– zaburzenia lękowe

Oferta:
– Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży
– Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów
– Psychoterapia dzieci i młodzieży
– Psychoterapia rodzin
– Terapia dzieci z Autyzmem i  Zespołem Aspergera
– Praca z młodzieżą z uzależnieniami behawioralnymi
– Terapia pedagogiczna dla dzieci
– Terapia ręki dla dzieci
– Wsparcie i poradnictwo psychologiczne
– Szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne, w tym: szkolenia z zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży.

<<< Oferta Centrum Wsparcia >>>

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos