Piernik pełen miłości

650 487 Los Majkelos

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 3.


Zadaniem uczestników
 konkursu jest wykonanie wypieku domowego z ciasta piernikowego przedstawiającego motyw związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

Technika uzyskania formy piernika dowolna: wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba. Technika zdobienia dowolna.

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 sztuki pierników.

Piernik lub pierniki – powinny być ułożone na sztywnych podkładkach (np. tekturowych) i wysłane za pomocą zdjęcia.

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: (imię i nazwisko autora oraz klasę).

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone pierniki będące gotowymi wyrobami cukierniczymi wyprodukowanymi przez zakłady cukiernicze i profesjonalne cukiernie.

Prosimy o nadesłanie zdjęć prac najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 r. do pani Patrycji Klonek lub Dominiki Łaskiej poprzez aplikację Teams.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych. Na zwycięzców czekają upominki.

Zapraszamy!
Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos