Akcja Mediacja – Mediacje Szkolne i Rówieśnicze

500 373 Los Majkelos
W roku szkolnym 2020/2021 udało nam się nawiązać współpracę z Pałacem Młodzieży w Katowicach, w ramach której na terenie naszej szkoły prowadzone są warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych.
 

Celem warsztatów jest wdrożenie w naszej szkole programu mediacji rówieśniczych, jako narzędzia: w wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły, uczenia prawidłowych zachowań i rozwiązywania konfliktów bez udziału dorosłych, pozwalającego na rozwój umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na dobro wspólne, przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, przemocy, konfliktom i agresji.

Zajęcia prowadzone są przez panią mgr Agnieszkę Stachurę – pedagoga oraz zawodowego mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Gliwicach.

Warsztaty odbywają się w co drugą środę o godz. 15:30

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos