Pożegnanie Przyjaciela Szkoły

530 352 Los Majkelos
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 13 czerwca 2020 r. zmarł Zbigniew Krzemiński – sympatyk naszej szkoły, wybitny i zasłużony człowiek, nie tylko dla regionu, ale i kraju.
 
Wśród społeczności Sosnowca znany był jako działacz w środowisku osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu.
 
Warto wspomnieć, że został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Wielokrotnie Pan Zbigniew Krzemiński był honorowym gościem na naszych ważnych uroczystościach szkolnych, podczas których często przemawiał do uczniów, przekazując im cenne wskazówki życiowe i zaznaczając, że ważne są w życiu wartości takie jak: szczerość, przyjaźń i bezinteresowność.
Jego dobroć i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi została dostrzeżona przez społeczność uczniowską SP45. 17 czerwca 2014 r. podczas uroczystej akademii podsumowującej projekt  UNICEF – GWIAZDA SZERYFA PRAW DZIECKA  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka postanowili wręczyć Panu Zbigniewowi Krzemińskimu znaczące wyróżnienie – „Gwiazdę Szeryfa” za ogromne zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz codzienną, niekiedy żmudną pracę w dbaniu o interesy , prawa dzieci i  osób niepełnosprawnych.

Uroczystość pogrzebowa oraz msza święta odbędzie się 18 czerwca o godzinie 10.30 w kościele rzymsko – katolickim św. Jacka w Sosnowcu (ul. Gen. Władysława Andersa 93).
Panie Zbigniewie, nasz Szeryfie, na zawsze zostanie Pan w naszych sercach.
Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos