Apele Samorządu Uczniowskiego

150 150 Los Majkelos

W dniu 5 lutego 2020r. odbyły się szkolne apele Samorządu Uczniowskiego podsumowujące pracę uczniów w I półroczu. Apele prowadzili opiekunowie Rady SU Pani Lucyna Gil i Pani Magdalena Kapuścik. Na apelach wręczono nagrody książkowe oraz dyplomy za szkolne konkursy.
 
Uczniowie, którzy otrzymali zachowanie wzorowe lub bardzo dobre i uzyskali średnią ocen minimum 5,0 otrzymali pamiątkowe dyplomy „Diamenty Korczaka”.
 
Klasa 7 e uzyskała w I półroczu najwyższą średnią i otrzymała puchar przechodni Dyrektora Szkoły „Diament Korczaka” oraz słodki upominek.
 
Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos