Projekt unijny Uniwersytetu Śląskiego „Młodzi Eksperci”

400 255 Los Majkelos

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020  uczniowie klas 8a i 8c uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim w ramach projektu unijnego „Młodzi Eksperci – przez zabawę i naukę do świadomego wyboru drogi kształcenia”.

Celem warsztatów jest rozwinięcie kompetencji w zakresie umiejętności rozumienia kreatywnego,  poszerzenia wiedzy z zakresu chemii, fizyki, ekologii i informatyki, innowacyjnego podejścia do nowych technologii, a także otwarcie na nowoczesny cyberświat.

Uczniowie pracując w czterech grupach tematycznych  mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzać wiadomości zdobyte na zajęciach w szkole. Wszystko to odbywa się w twórczej atmosferze. Prace w grupach wzbogacane są ciekawymi doświadczeniami w profesjonalnych pracowniach.

Projekt będzie kontynuowany również w II półroczu.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos