Bezpieczne ferie zimowe – przedstawienie

150 150 Los Majkelos

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży szkolnej upragniony czas wypoczynku. Klasy 1c i 1d pod opieką wychowawców pani  Beaty Balcerek i pani Małgorzaty Gajos zadbały, aby był on bezpieczny.

W przedstawieniu pokazano społeczności szkolnej oraz zaproszonym przedszkolakom jak należy właściwie korzystać z zimowych zabaw na śniegu i lodzie.
 
Na zakończenie swoją umiejętnością gry na trąbce wykazał się uczeń klasy 1d – Adam.
 
Pani dyrektor mgr Katarzyna Pluta wręczyła nagrody laureatom konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 
Dziękujemy również Rodzicom i Dziadkom dzieci za przybycie i gromkie oklaski.
Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos