Certyfikaty UNICEF przyznane

1014 639 Los Majkelos
W minionym już roku szkolnym nasi uczniowie zaangażowali się w kolejny Projekt Edukacyjny UNICEF „zawody dla Afryki”. Należy przypomnieć, że nasza współpraca z tą organizacją jest bardzo żywa i w poprzednich latach owocowała Certyfikatami za realizację licznych projektów edukacyjnych.
Projekt „zawody dla Afryki” miał uświadomić uczniom znaczenie wody w życiu człowieka. Celem projektu było przekazanie wiedzy o problemie dostępu do czystej wody pitnej, a także konsekwencjach braku wody lub korzystania z niesprawdzonych źródeł wody. W czasie zajęć prowadzonych przez Panią mgr Agnieszkę Andrejczuk uczniowie dowiedzieli się w jakich regionach świata występuje deficyt wody. Ważnym elementem programu było pokazanie jak działa UNICEF i co robi na rzecz zagwarantowania dostępu do wody pitnej tam, gdzie jej brakuje.  Projekt miał także uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby rówieśników z krajów rozwijających się, oraz kształtować postawy ekologiczne. Nasi uczniowie poszukiwali prostych (domowych)sposobów na oszczędzanie wody, które w sposób plastyczny przedstawiali na plakatach wykonanych na lekcji plastyki.
Marta Lachor-Winiarska
Koordynator Unicef
Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos