Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   Deklaracja dostępności
Czytaj dalej
   BIP
Aktywna tablicaNasza placówka w celu stania się współczesną, bardziej nowocześnie wyposażoną szkołą, umożliwiającą wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów w 2019 roku przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „AKTYWNA TABLICA”.

Dzięki programowi  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, Dzięki której zakupiono dwa ekrany multimedialne i tablice interaktywną.
Informację na temat projektu można uzyskać na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

Zakupiony sprzęt oraz wcześniejsze wyposażenie szkoły z dostępem
do internetu pozwoliło na wprowadzenie nowych metod aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Monitory multimedialne oraz tablice interaktywne są wykorzystywane w trakcie codziennych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, uczniowie zyskują większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wzrasta również motywacja uczniów do nauki.

Nauczyciele na zajęcia przygotowują własne materiały do realizacji zajęć – prezentacje, wykorzystują podręczniki multimedialne, idealne do pracy z tablicą lub monitorem. Korzystają też z gotowych i bezpłatnych materiałów (lekcje, ćwiczenia interaktywne, strony internetowe, programy). 

Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów.


•    katecheza   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej
   Aktywna Tablica
Czytaj dalej