Zmiany w zasadach przyjmowania dzieci na swietlice szkolna
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 01 2008 22:16:33
      Następują zmiany w zasadach przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.

Maksymalna liczba dzieci przyjętych do świetlicy nie może przekroczyć 100.

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest:

1. Rodzice pracujący - potwierdzenie z zakładu pracy.
2. Składanie rzetelnie wypełnionych kart do świetlicy w terminie od 15 VI do 22 VIII.
    Karty będą do pobrania w świetlicy od 2 VI.

Rozszerzona zawartość newsa
      W przypadku, gdy do świetlicy zgłoszonych zostanie więcej niż 100 dzieci pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin o niskich dochodach. W związku z tym na karcie zgłoszeniowej obok potwierdzenia zatrudnienia powinna znaleźć się informacja o wysokości dochodów brutto z ostatniego miesiąca (każdego z rodziców lub jednego w przypadku rodzin niepełnych) oraz liczba członków rodziny.