Rekrutacja - klasa dwujęzyczna 2020
Dodane przez LosMajkelos dnia Maj 21 2020 16:32:49


Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do klasy VII dwujęzycznej
..     ..     ..     ..     ..
Egzamin predyspozycji językowych został przełożony
na 17 czerwca o godz. 17.00 (uwaga - termin może ulec zmianie!)


Rozszerzona zawartość newsa

24 lutego 2020 o godzinie 17.00 w auli szkoły będzie miało miejsce spotkanie dotyczące klasy dwujęzycznej z rozszerzonym językiem angielskim.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej:
- otrzymają informacje dotyczące sprawdzianu językowego;
- obejrzą "kabiny tłumaczeniowe", gdzie odbywają się zajęcia językowe;
- zwiedzą sale dydaktyczne, będą mogli porozmawiać z nauczycielami uczącymi w naszej szkole
- zwiedzą pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną, językową oraz plastyczną.

24 lutego 2020
KLASA DWUJĘZYCZNA - start w auli o godz. 17.00

ZAPRASZAMY!  :)

 Spotkanie informacyjne - klasa dwujęzyczna 2020
<<<  K L I K >>>


Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ogłasza nabór 
na rok szkolny 2020/2021 do klasy VII dwujęzycznej.

WNIOSEK    <<< POBIERZ >>>

    

I. Informacje ogólne
Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2020 roku rozpocznie naukę w naszej szkole. Nauczanie to polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wyboru przedmiotu w danym roczniku dokonuje szkoła)  - wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nasi nauczyciele – specjaliści od nauczania dwujęzycznego – mają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i wykładanego przez siebie przedmiotu. Uczniom zapewnia się również kontakt z native speakerem.

Absolwenci naszych klas dwujęzycznych mogą kontynuować naukę w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisław Staszica w klasie dwujęzycznej lub w klasie z maturą międzynarodową w liceum, a niektórzy podejmują naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie?

•    Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego na poziomie B1 (5  godzin tygodniowo + 3 godziny drugiego języka obcego).
•    Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
•   Wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);
•    Realizujemy projekty w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w międzynarodowych projektach eTwinning, Erasmus+
•    Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
•    Korzystamy z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania, multimedialnego, projektora multimedialnego, Internetu, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
•    Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
•    Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, przedstawienia teatralne)
•    Organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;
•    Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

    

II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w SP45

1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 45  w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45.

2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziałów dwujęzycznych mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a. otrzymanie promocji do klasy VII;

b. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w pkt. 3.b;
b. oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej:
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
c. świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji,
w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata ;
c. niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
d. rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.

    

III. Sprawdzian predyspozycji językowych
1. Sprawdzian znajomości języka angielskiego będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną - zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem do klasy VII dwujęzycznej:TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej:

Składanie wniosków: od 2 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie szkoły

WNIOSEK   <<< POBIERZ >>>

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych: 17 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych: 26 czerwca 2020 r.  (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych: 3 lipca 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 
od 8 lipca 2020 r. (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  9 lipca 2020 r.  (do godz. 15:00).

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami):
od 10 lipca 2020 r.