Zajęcia zawodoznawcze
Dodane przez LosMajkelos dnia Listopad 06 2019 19:32:02Kolejnymi szkołami, w których uczniowie klas 8 realizowali zajęcia zawodoznawcze były: Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna,
Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana.

Rozszerzona zawartość newsa

Kolejnymi szkołami, w których uczniowie klas 8 realizowali zajęcia zawodoznawcze były: Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym, Szkoła Branżowa I Stopnia nr 7 Samochodowo – Mechatroniczna, Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana.Znajdują się one w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 25.

W ramach zajęć uczniowie zmierzali się z zadaniami właściwymi dla zawodów: mechatronik, technik architektury krajobrazu. Młodzież uzyskała również wiedzę charakteryzującą zawody: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Ponadto przedstawiono uczniom zasady rekrutacji do szkoły oraz zasady kształcenia w tych zawodach.