Młodzieżowy Grant Obywatelski 2020
Dodane przez Michal_B dnia Wrzesień 09 2019 09:09:29

Drodzy uczniowie . Przed nami trzecia realizacja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, który w tym roku nosi nazwę Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego. Jak wiecie w roku 2018 dzięki waszym głosom zrealizowaliśmy pierwszy w naszej szkole  mural  ścienny, który znajduje się na I piętrze. W roku 2019 przeprowadziliśmy gruntowny remont naszej szkolnej jadalni.
Zachęcamy wszystkich uczniów od klasy I do VIII do zapoznania się z zasadami grantu na rok 2020.
 Czekamy na wasze projekty!!!!!

Rozszerzona zawartość newsa

Drodzy uczniowie,

Przed nami trzecia realizacja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, który w tym roku nosi nazwę Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego.

Jak wiecie w roku 2018 dzięki waszym głosom zrealizowaliśmy pierwszy w naszej szkole  mural  ścienny, który znajduje się na I piętrze . W roku 2019 przeprowadziliśmy gruntowny remont naszej szkolnej jadalni.

A jakie zmiany czekają nas w 2020? Czas pokaże, wszystko w Waszych rękach. Od Waszej kreatywności, aktywności, zainteresowania zależy jaki projekt wygra kolejne głosowanie .
Zachęcamy wszystkich uczniów od klasy I do VIII do zapoznania się z zasadami grantu na rok 2020.

Czekamy na wasze projekty !!!!!ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MŁODZIEŻOWYM  GRANCIE OBYWATELSKIM NA ROK 2020.

Informacje o Młodzieżowym Grancie Obywatelskim.

Akcja informacyjna dotycząca Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego  trwa od początku września. W tym czasie uczniowie informowani są  o zasadach uczestnictwa w projekcie. Główną zasadą jest to, że każdy uczeń klas I- VIII może zgłosić własny, jeden projekt wydatkowania pieniędzy przyznanych szkole.

SP-45 otrzymało kwotę 5000 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na cele edukacyjne zgodnie ze statutem szkoły. Zgłoszony projekt nie może wykraczać poza sumę 5.000 zł

Zgłaszanie projektów 20 IX - 18 X. Zgłoszenie odbywa się na specjalnym formularzu (do pobrania u M.Kapuścik - sala 24). Nazwę projektu, szacunkowy koszt realizacji, opis projektu ustala uczeń zgłaszający. Każdy uczeń może zgłosić jeden projekt. Następnie projekt wymyślony przez ucznia musi zostać poparty przez min. 15 innych uczniów. Poparcie dla danego projektu wyraża się na specjalnym formularzu – załącznik nr 2. (do pobrania u  M.Kapuścik - sala 24).  Jeden uczeń może poprzeć kilka projektów. Do dnia 18 X do p. M.Kapuścik - sala 24,  uczniowie  oddają wypełnione zgłoszenia oraz listy poparcia. Zgłoszony projekt musi być zgodny ze statutem szkoły, jego realizacja nie może generować kolejnych kosztów.

Do dnia 4 XI wszystkie zgłoszone projekty wraz z listami poparcia zostają zweryfikowane przez komisję w składzie Dyrektor Szkoły, dwóch nauczycieli – wyznaczonych przez Dyrektora, dwóch uczniów przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego .

W przypadku błędów w projektach ich autorzy mają dwa dni, aby dokonać poprawek.

Komisja podaje do publicznej wiadomości listę projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie.

Od 2 XI odbywają się prezentacje projektów, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji komisji.  Prezentacja odbywać się będzie min. poprzez plakaty, ulotki, stronę internetową szkoły (w tym przypadku uczniowie zgłaszają bezpośrednio  gotowe propozycje do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły  do p. M.Bednarczyka), portale społecznościowe.

W dniu 14 XI (czwartek) odbędzie się właściwe głosowanie wszystkich uczniów. Każdy uczeń będzie głosował na specjalnie opracowanej karcie do głosowania, opatrzonej pieczątką szkoły będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrany przez siebie projekt (wszystkie zweryfikowane pozytywnie projekty będą wypisane na karcie do głosowania). Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „ X „ przy wybranym projekcie. Nie będą uznawane karty, na których uczeń postawi znak „ X „ przy większej liczbie projektów. Karty do głosowania nie są przez uczniów podpisywane, głosowanie jest anonimowe. Na karcie do głosowania będą min. 3 projekty, ich maksymalna liczba nie jest określona.

Wyniki głosowania podane będą do publicznej wiadomości do dnia  20 XI.
Projekty realizowane będą w 2020 r.

Realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę oddanych, ważnych głosów. W przypadku jeśli cała kwota nie zostanie rozdysponowana na zwycięskie projekty, o wydatkowaniu reszcie pieniędzy decyduje powołana przez Dyrektora komisja.

Informacji dodatkowych udziela Samorząd Szkolny  (p. I.Łanoszka i p. A. Paciej-Motyl) oraz  pani M.Kapuścik – nauczyciel historii.

CHETNI UCZNIOWIE ZGŁĄSZAJĄ SIĘ DO P. M .KAPUŚCIK  DO SALI 24 PO ODOBIÓR POTRZEBYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WYPEŁNIENIA.