Zajęcia zawodoznawcze
Dodane przez Michal_B dnia Styczeń 31 2019 19:36:15Zajęcia zawodoznawcze w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska
oraz w Technikum nr 4 Transportowym.

Rozszerzona zawartość newsa
Zajęcia zawodoznawcze w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

Zajęcia zawodoznawcze w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska oraz w Technikum nr 4 Transportowym.

Kolejnymi szkołami, z ofertą których zapoznali się ósmoklasiści były: Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska oraz Technikum nr 4 Transportowe. W obu szkołach przedstawiono młodzieży ofertę edukacyjną, omówiono przedmioty zawodowe. Uczniowie chętnie opowiadali o zagranicznych praktykach zawodowych.

Szczególnym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszył się, w Technikum nr 6, warsztaty  w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Z kolei w Technikum nr 4: technik eksploatacji portów i terminali, lotniskowych służ operacyjnych, eksploatacji portów i terminali, transportu kolejowego i technik spedytor.

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska oraz Technikum nr 4 Transportowe należą do struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 25)


Technikum nr 4 Transportowe