Rządowy programu „Dobry Start”
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 12 2018 10:56:29WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO

ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”.

Rozszerzona zawartość newsa


WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO
ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/19

Od nowego roku szkolnego wszelkie sprawy związane z realizacją stypendium szkolnego, w tym faktury, będą obsługiwane w budynku przy ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Szkoła nie będzie pośredniczyć w rozliczaniu faktur.

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START” (300+)

Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia zajęć.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną o przyznanie świadczenia „Dobry start” (300+), za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i AMP@TIA oraz za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski o świadczenia 300+ można składać drogą elektroniczną od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r.,
a osobiście od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Elektroniczny sposób złożenia wniosku pozwoli na szybsze załatwienie sprawy i mniejsze kolejki.

Więcej informacji jak założyć profil zaufany EPUAP można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl

 

 List do Dyrektorów szkół

 Ulotka dotycząca programu Dobry Start

 Plakat promujący program Dobry Start