Zapisy do świetlicy szkolnej
Dodane przez Anna dnia Maj 30 2018 08:20:07
                                                         Rozszerzona zawartość newsa


Informujemy, iż dostępna jest już do pobrania karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019.

                                                                   Druki do pobrania

 


Nastąpiły istotne zmiany dotyczące zapisu dziecka do świetlicy.


Rodzice zobowiązani są do dostarczenia DO WGLĄDU zaświadczenia z zakładu pracy, potwierdzającego ich zatrudnienie.


Rodzice upoważniający do odbioru dziecka inne osoby (TYLKO PEŁNOLETNIE) zobowiązani są do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych od każdej upoważnionej osoby. Powinni zatem pobrać tyle zgód na przetwarzanie danych osobowych ile takich osób chcą upoważnić.


Upoważnienie bez zgody osoby upoważnianej nie będzie brane pod uwagę.


Karty można składać do końca czerwca 2018r.