Sprawdzian szóstoklasisty
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 24 2008 23:03:36
      Do sprawdzianu przystąpiło 427 999 uczniów, czyli ponad 24 tys. mniej niż w ubiegłym roku (452 365). Egzamin pisali w 13105 szkołach (to o 86 szkół mniej niż w 2007 r.). Oprócz egzaminów standardowych Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała specjalne arkusze dla uczniów słabo widzących, niewidomych, słabo słyszących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym.
Rozszerzona zawartość newsa
      Choć sprawdzianu nie można nie zdać, towarzyszą mu wyjątkowe emocje uczniów, rodziców i nauczycieli. To przecież pierwszy poważny egzamin nastolatków, ponadto jego wyniki mają znaczenie, jeśli uczeń chce dostać się do dobrego gimnazjum spoza przypisanego mu rejonu. Szóstoklasiści przez godzinę walczyli o 40 punktów, zdobywanych w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Zakodowane prace szóstoklasistów dyrektorzy szkół przesłali do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Po sprawdzeniu ich przez egzaminatorów, 28 maja OKE wprowadzą wyniki do bazy komputerowej, a następnie przekażą szkołom. Tego samego dnia na stronie internetowej CKE zostanie opublikowane sprawozdanie z wynikami krajowymi.

Wyniki sprawdzianu nie są wpisywane na świadectwo, ale każdy szóstoklasista otrzyma specjalne zaświadczenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest im udostępniana w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu 8 kwietnia, napiszą go 3 czerwca.

A tak wyglądał sprawdzian szóstoklasistów w naszej szkole: