Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
Pierwsze logowanie do dziennika elektronicznego
Pierwsze logowanie do systemu UONET +


Jeśli Państwa dane, a w szczególności adres e- mail, zostały wprowadzone do bazy danych, to można zalogować się do systemu UONET + własnym loginem i hasłem. Loginem będzie Państwa adres e- mail ( osobny dla każdego z rodziców) hasło natomiast ustalane jest podczas pierwszego logowania. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków min. duża i mała litera, liczba i znak specjalny np.: @ lub #. Hasło musi zostać zmienione co 33 dni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Do hasła można powrócić co 180 dni czyli co 6 miesięcy. Dedykowaną przeglądarką dla UONET + jest Google Chrome.
Dane użytkownika UONET + wprowadza administrator na podstawie wypełnionego druku przekazanego przez wychowawcę podczas pierwszego zebrania.
1. Aby zalogować się do systemu UONET + należy uruchomić przeglądarkę stron internetowych i wpisać adres podany przez wychowawcę, lub skorzystać z zamieszczonego na stronie internetowej szkoły aktywnego baneru „ Dziennik lekcyjny”.
2. Na wyświetlonej stronie należy kliknąć przycisk „ Zaloguj się”
3. Każdy użytkownik który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET + musi ustalić własne hasło dostępu
4. Na stronie logowania należy wprowadzić adres e-mail ( ten sam który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz „ Przywracanie dostępu”
5. Na stronie przywracanie dostępu należy dokonać autoryzacji poprzez wpisanie liter z obrazka, następnie wpisać adres e-mail i wysłać wiadomość.
6. Wyświetli się strona podsumowania operacji z informacją że wygenerowana została wiadomość powitalna i wysłana na podany adres e-mail zawierającą dalsze instrukcje
7. Należy odebrać wiadomość w poczcie elektronicznej i kliknąć na zawarty w niej aktywny link.
8. NA wyświetlonej stronie wprowadzić hasło następnie powtórzyć wprowadzone hasło i przepisać autoryzacyjny tekst z obrazka.
9. Zostaje wyświetlona strona potwierdzająca zmianę hasła
Aby zalogować się do systemu należy użyć loginu i ustalonego hasła w oknie logowania „Dziennik lekcyjny” na stronie internetowej SP 45.

Wszystkie dotychczasowe loginy stosowane przez rodziców w poprzedniej wersji dziennika elektronicznego są ważne.
   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej