Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube Korczak
Czytaj dalej
   BIP
CYFROWA SZKOŁA
W mojej szkole wszystkie klasy IV biorą od października 2012 r. udział w lekcjach multimedialnych. Uczymy się, wykorzystując notebooki oraz tablicę interaktywną.. Korzystamy podczas lekcji z Internetu w celu poszerzenia lub uzupełnienia przekazywanej nam wiedzy, z programów edukacyjnych i e-booków. Często oglądamy prezentacje multimedialne, które, moim zdaniem, są ciekawsze niż tradycyjne wykłady nauczycieli. E–lekcje odbywają się w dwóch salach: polonistycznej (nr 20) i matematycznej (nr 27), gdyż tam umieszczono tablice interaktywne i specjalne szafki na sprzęt komputerowy, w wymiarze minimum 9 godzin tygodniowo. Mimo tego, iż są to pracownie przygotowane do lekcji języka polskiego i matematyki, uczymy się w nich za pomocą multimediów wszystkich przedmiotów. Zdobywanie wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej jest dla nas uczniów nowością i bardzo ciekawym urozmaiceniem tradycyjnych lekcji.

W naszej szkole rozpoczęła się realizacja rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie szkoła została wyposażona
w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne, które znajdują się w salach 20 i 27. Nauczyciele niedawno odbyli szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej oraz programu „Zarządzanie klasą”. Celem spotkań instruktażowych „Cyfrowej Szkoły” jest przygotowanie nauczycieli do skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji młodzieży. Posługiwanie się na zajęciach sprzętem multimedialnym oraz innymi pomocami dydaktycznymi z pewnością sprawi, że zdobywanie wiedzy stanie się fascynującą przygodą w różnych dziedzinach nauki.
      W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła bierze udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA.
      Projekt ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkołę funkcjonalności szkoły cyfrowej.
      Do realizacji programu z województwa śląskiego zakwalifikowało się 41 szkół, w tym tylko dwie z Sosnowca. Na wniosek Dyrektora Szkoły mgr Marka Wiewiórowskiego otrzymaliśmy dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów, tablic interaktywnych i innych urządzeń.
      W projekcie przewiduje się uczestnictwo przede wszystkim uczniów klas czwartych, jednakże zakładamy wykorzystanie zakupionego sprzętu także w pracy z pozostałymi uczniami. Wychowankowie naszej szkoły będą mogli korzystać z dwóch nowoczesnych pracowni multimedialnych, zyskując interesujące lekcje z użyciem nowoczesnych technologii, a nauczyciele interaktywne pomoce do pracy z uczniami.
      Na wspomniane działania została przeznaczona kwota w wysokości 186 000,00 zł. ze środków budżetu państwa i gminy Sosnowiec.
      Nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie efektywnego uczenia się i rozwijania kompetencji, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie – życiu społecznym, nauce, kulturze oraz wykorzystania w tych dziedzinach technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Udział w projekcie wiąże się z realizacją przez uczniów i nauczycieli zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania, m.in. prowadzenie lekcji otwartych, udostępnianie w ramach międzyszkolnej sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów, a także realizacja projektów edukacyjnych. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu realizowanego projektu.

Koordynatorzy projektu


Zapraszamy do obejrzenia prac przygotowanych przez uczniów z projektu: Jak tworzyć nie tuzinkowe projekty z pomocą programu Photosynth.


Wiktor Bargieł

Julia Żmuda

Szymon Rząsa


Zapraszamy do obejrzenia lekcji otwartej, przeprowadzonej przez Panią mgr Magdę Kapuścik. Lekcja otwarta z klasą IV B.
CYFROWA SZKOŁA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


11 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej nr 45 im. J. Korczaka odbyło się podsumowanie pilotażowego projektu „CYFROWA SZKOŁA”.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. Przewodnicząca Komisji Oświaty Urzędu Miejskiego w Sosnowcu mgr Halina Sobańska, Naczelnik Wydziału Edukacji mgr Piotr Wesołowski oraz sosnowieccy dyrektorzy szkół podstawowych.

Na początku spotkania przybyłych powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu mgr Marek Wiewiórowski, następnie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 45: Natalia Fojcik, Lucyna Gil, Małgorzata Zawartka, Zbigniew Wiekiera, Ewa Pieszczyk, Małgorzata Marosz-Kochan przedstawili efekty swojej pracy podczas realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Następnie goście obejrzeli lekcję otwartą z matematyki. Prowadząca mgr Marlena Łój-Szewczyk z udziałem klasy czwartej „b” zaprezentowała gościom i nauczycielom wykorzystanie PLATFORMY FRONTER oraz TIK w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Na gościach duże wrażenie zrobiło uczestnictwo w prowadzonej lekcji z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu do telekonferencji. Siedzący nie znajdowali się bezpośrednio w sali lekcyjnej, tylko obserwowali zajęcia z informatycznej sali nr 86.

Po lekcji otwartej nastąpiła dyskusja dotycząca zastosowania możliwości wykorzystania TIK w innych szkołach podstawowych i w innych formach zajęć. Podsumowanie projektu odbyło się w miłej i twórczej atmosferze.

Zapraszam do GALERII
   Mam 6 lat
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Tauron
Czytaj dalej