Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
CYFROWA SZKOŁA
W mojej szkole wszystkie klasy IV biorą od października 2012 r. udział w lekcjach multimedialnych. Uczymy się, wykorzystując notebooki oraz tablicę interaktywną.. Korzystamy podczas lekcji z Internetu w celu poszerzenia lub uzupełnienia przekazywanej nam wiedzy, z programów edukacyjnych i e-booków. Często oglądamy prezentacje multimedialne, które, moim zdaniem, są ciekawsze niż tradycyjne wykłady nauczycieli. E–lekcje odbywają się w dwóch salach: polonistycznej (nr 20) i matematycznej (nr 27), gdyż tam umieszczono tablice interaktywne i specjalne szafki na sprzęt komputerowy, w wymiarze minimum 9 godzin tygodniowo. Mimo tego, iż są to pracownie przygotowane do lekcji języka polskiego i matematyki, uczymy się w nich za pomocą multimediów wszystkich przedmiotów. Zdobywanie wiedzy za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej jest dla nas uczniów nowością i bardzo ciekawym urozmaiceniem tradycyjnych lekcji.

W naszej szkole rozpoczęła się realizacja rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie szkoła została wyposażona
w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne, które znajdują się w salach 20 i 27. Nauczyciele niedawno odbyli szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej oraz programu „Zarządzanie klasą”. Celem spotkań instruktażowych „Cyfrowej Szkoły” jest przygotowanie nauczycieli do skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji młodzieży. Posługiwanie się na zajęciach sprzętem multimedialnym oraz innymi pomocami dydaktycznymi z pewnością sprawi, że zdobywanie wiedzy stanie się fascynującą przygodą w różnych dziedzinach nauki.
      W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła bierze udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA.
      Projekt ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkołę funkcjonalności szkoły cyfrowej.
      Do realizacji programu z województwa śląskiego zakwalifikowało się 41 szkół, w tym tylko dwie z Sosnowca. Na wniosek Dyrektora Szkoły mgr Marka Wiewiórowskiego otrzymaliśmy dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów, tablic interaktywnych i innych urządzeń.
      W projekcie przewiduje się uczestnictwo przede wszystkim uczniów klas czwartych, jednakże zakładamy wykorzystanie zakupionego sprzętu także w pracy z pozostałymi uczniami. Wychowankowie naszej szkoły będą mogli korzystać z dwóch nowoczesnych pracowni multimedialnych, zyskując interesujące lekcje z użyciem nowoczesnych technologii, a nauczyciele interaktywne pomoce do pracy z uczniami.
      Na wspomniane działania została przeznaczona kwota w wysokości 186 000,00 zł. ze środków budżetu państwa i gminy Sosnowiec.
      Nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie efektywnego uczenia się i rozwijania kompetencji, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie – życiu społecznym, nauce, kulturze oraz wykorzystania w tych dziedzinach technologii informacyjno – komunikacyjnych.
Udział w projekcie wiąże się z realizacją przez uczniów i nauczycieli zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania, m.in. prowadzenie lekcji otwartych, udostępnianie w ramach międzyszkolnej sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów, a także realizacja projektów edukacyjnych. Na bieżąco będziemy informować o przebiegu realizowanego projektu.

Koordynatorzy projektu


Zapraszamy do obejrzenia prac przygotowanych przez uczniów z projektu: Jak tworzyć nie tuzinkowe projekty z pomocą programu Photosynth.


Wiktor Bargieł

Julia Żmuda

Szymon Rząsa


Zapraszamy do obejrzenia lekcji otwartej, przeprowadzonej przez Panią mgr Magdę Kapuścik. Lekcja otwarta z klasą IV B.
CYFROWA SZKOŁA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


11 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej nr 45 im. J. Korczaka odbyło się podsumowanie pilotażowego projektu „CYFROWA SZKOŁA”.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście m.in. Przewodnicząca Komisji Oświaty Urzędu Miejskiego w Sosnowcu mgr Halina Sobańska, Naczelnik Wydziału Edukacji mgr Piotr Wesołowski oraz sosnowieccy dyrektorzy szkół podstawowych.

Na początku spotkania przybyłych powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu mgr Marek Wiewiórowski, następnie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 45: Natalia Fojcik, Lucyna Gil, Małgorzata Zawartka, Zbigniew Wiekiera, Ewa Pieszczyk, Małgorzata Marosz-Kochan przedstawili efekty swojej pracy podczas realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Następnie goście obejrzeli lekcję otwartą z matematyki. Prowadząca mgr Marlena Łój-Szewczyk z udziałem klasy czwartej „b” zaprezentowała gościom i nauczycielom wykorzystanie PLATFORMY FRONTER oraz TIK w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Na gościach duże wrażenie zrobiło uczestnictwo w prowadzonej lekcji z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu do telekonferencji. Siedzący nie znajdowali się bezpośrednio w sali lekcyjnej, tylko obserwowali zajęcia z informatycznej sali nr 86.

Po lekcji otwartej nastąpiła dyskusja dotycząca zastosowania możliwości wykorzystania TIK w innych szkołach podstawowych i w innych formach zajęć. Podsumowanie projektu odbyło się w miłej i twórczej atmosferze.

Zapraszam do GALERII
   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej