Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   Deklaracja dostępności
Czytaj dalej
   BIP
Rekrutacja - klasa dwujęzyczna 2020

24 lutego 2020 o godzinie 17.00 w auli szkoły będzie miało miejsce spotkanie dotyczące klasy dwujęzycznej z rozszerzonym językiem angielskim.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej:
- otrzymają informacje dotyczące sprawdzianu językowego;
- obejrzą "kabiny tłumaczeniowe", gdzie odbywają się zajęcia językowe;
- zwiedzą sale dydaktyczne, będą mogli porozmawiać z nauczycielami uczącymi w naszej szkole
- zwiedzą pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną, językową oraz plastyczną.

24 lutego 2020
KLASA DWUJĘZYCZNA - start w auli o godz. 17.00

ZAPRASZAMY!  smileySzkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ogłasza nabór 
na rok szkolny 2020/2021 do klasy VII dwujęzycznej.


    

I. Informacje ogólne
Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2020 roku rozpocznie naukę w naszej szkole. Nauczanie to polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wyboru przedmiotu w danym roczniku dokonuje szkoła)  - wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nasi nauczyciele – specjaliści od nauczania dwujęzycznego – mają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i wykładanego przez siebie przedmiotu. Uczniom zapewnia się również kontakt z native speakerem.

Absolwenci naszych klas dwujęzycznych mogą kontynuować naukę w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisław Staszica w klasie dwujęzycznej lub w klasie z maturą międzynarodową w liceum, a niektórzy podejmują naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie?

•    Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego na poziomie B1 (5  godzin tygodniowo + 3 godziny drugiego języka obcego).
•    Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
•   Wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);
•    Realizujemy projekty w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w międzynarodowych projektach eTwinning, Erasmus+
•    Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
•    Korzystamy z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania, multimedialnego, projektora multimedialnego, Internetu, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
•    Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
•    Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, przedstawienia teatralne)
•    Organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;
•    Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

    

II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w SP45

1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 45  w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45.

2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziałów dwujęzycznych mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a. otrzymanie promocji do klasy VII;

b. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w pkt. 3.b;
b. oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej:
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
c. świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji,
w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata ;
c. niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
d. rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.

    

III. Sprawdzian predyspozycji językowych
1. Sprawdzian znajomości języka angielskiego będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną - zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem do klasy VII dwujęzycznej:TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej:

Składanie wniosków: od 2 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie szkoły


Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych: 17 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych: 26 czerwca 2020 r.  (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych: 3 lipca 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 
od 8 lipca 2020 r. (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  9 lipca 2020 r.  (do godz. 15:00).

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami):
od 10 lipca 2020 r.


   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej
   Aktywna Tablica
Czytaj dalej