Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
Rządowy programu „Dobry Start”


WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO
ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/19

Od nowego roku szkolnego wszelkie sprawy związane z realizacją stypendium szkolnego, w tym faktury, będą obsługiwane w budynku przy ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Szkoła nie będzie pośredniczyć w rozliczaniu faktur.

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START” (300+)

Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24 roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia zajęć.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną o przyznanie świadczenia „Dobry start” (300+), za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i AMP@TIA oraz za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski o świadczenia 300+ można składać drogą elektroniczną od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r.,
a osobiście od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Elektroniczny sposób złożenia wniosku pozwoli na szybsze załatwienie sprawy i mniejsze kolejki.

Więcej informacji jak założyć profil zaufany EPUAP można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl

 

 List do Dyrektorów szkół

 Ulotka dotycząca programu Dobry Start

 Plakat promujący program Dobry Start

 

 

 

   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej