Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   BIP
Zapisy do klas I w roku szkolnym 2018/2019Informujemy Rodziców przyszłorocznych uczniów klas I, że Zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie oraz Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły – wypełnione druki przyjmujemy od 1 do 14 marca 2018 roku do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Gmina Sosnowiec w Uchwale 808/LVIII/2018 z 30 stycznia 2018 oraz Zarządzeniu nr 65 PM Sosnowca na rok szkolny 2018/2019 ustaliła terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zapraszamy więc Rodziców przyszłorocznych uczniów klas I spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 45 do zapoznania się z kryteriami oraz do składania „Wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu" od 1 do 14 marca 2018 roku do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r.


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA z dnia 30 stycznia 2018 r.


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA z dnia 30 stycznia 2018 r. - załącznik


ZGŁOSZENIE DZIECKA 7-LETNIEGO ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU DO KLASY PIERWSZEJ


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 6-LETNIEGO ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU DO KLASY PIERWSZEJ


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem
Szkoły Podstawowej Nr 45 w Sosnowcu
   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim