Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   BIP
Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

Organizatorem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych

1. Zgłoszenia do konkursu mogą być:

indywidualne;

zespołowe (2-3 osobowe);1. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, zwanej dalej „Bohaterem”, zebranie i upowszechnienie informacji o Bohaterze w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej w wybranych form:

1. film krótkometrażowy;

2. vlog filmowy.

1. Vlog filmowy jest zadaniem przeznaczonym dla uczestników konkursu w wieku powyżej 9 lat zgłaszających się do konkursu indywidualnie lub w zespołowo. Zadaniem jest przygotowanie filmiku w formie wideoblogu (3-3,5 min) prezentującego efekty poszukiwań, pracy, a także przedstawiającego sylwetkę bohatera i jego dokonania. Vlog filmowy powinien mieć formę kroniki z kolejnych działań podejmowanych przez twórcę lub zespół twórców.

2. Film krótkometrażowy jest zadaniem przeznaczonym dla uczestników konkursu w wieku powyżej 9 lat, zgłaszających się do konkursu indywidualnie lub w zespołowo. W zależności od wybranej formy film powinien spełniać następujące wymogi:

a. forma dokumentalna powinna zawierać wywiady oraz elementy ikonograficzne w postaci archiwalnych dokumentów lub fotografii o Bohaterze (3-3,5 min.),

b. forma fabularna powinna bazować na wcześniej napisanym scenariuszu. Inspiracją do opowiedzianej w nim historii powinna być biografia wybranego Bohatera (3-3,5 min.).

3. Uczestnicy Konkursu muszą przesłać sprawozdanie ze zrealizowanego przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.1. Każda praca powinna zawierać rys biograficzny wybranego Bohatera oraz jego dokonania wpisane w kontekst wydarzeń historycznych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, cytatów itp.

2. Prace konkursowe powinny mieć charakter twórczy oraz opowiadać (wprost lub poprzez swobodną interpretację) o Bohaterze.

3. Wszystkie filmy nadesłane na konkurs powinny spełniać następujące standardy: format obrazu HD lub FULL HD, format mp4, kodek h. 264.
4. Prace z kategorii „vlog filmowy” i „film krótkometrażowy” uczestnicy wysyłają za pośrednictwem platformy internetowej www.wetransfer.com na adres wskazany przez Organizatora po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konkursu niezwyciezeni1918-2018.pl w terminie do 31 marca 2018 r.

2. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko Bohatera pracy.

3. Uczestnicy (zespoły), którzy nie prześlą prac do 31 maja 2018 r. na podany przez organizatora adres, nie zostaną ocenieni i nie będą traktowani jako uczestnicy konkursu.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące materiały:

Sprawozdanie z realizacji upowszechnienia Bohatera pracy,

metrykę (wzór do pobrania pod adresem: niezwyciezeni1918-2018.pl

5 kadry z filmu (rozdzielczość 300 dpi) – w przypadku kategorii „vlog filmowy” lub „film krótkometrażowy”.

6. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

1. dyplomy - otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu;

2. nagrody rzeczowe: gry, książki, etc – laureaci konkursu w kategorii plakat edukacyjny;

3. nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, laptopy, udział w kilkudniowym szkoleniu filmowym – laureaci konkursu w kategorii vloga filmowego;

4. nagrody rzeczowe: aparaty, kamery, laptopy, udział w kilkudniowym szkoleniu filmowym – laureaci konkursu w kategorii film krótkometrażowy.

7. Rozstrzygnięcie całego konkursu nastąpi 15 listopada 2018 r. podczas gali finałowej.

8. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 30 czerwca 2018 r.Wykaz osób odznaczonych znajduje się na stronie:

http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-i-Medalem-Niepodleglosci.html?szukaj=9153808


Uczniowie chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z nauczyciele historii Panią M.Kapuścik .
   Mam 6 lat
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim