Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
Sprawdzian szóstoklasisty
      Choć sprawdzianu nie można nie zdać, towarzyszą mu wyjątkowe emocje uczniów, rodziców i nauczycieli. To przecież pierwszy poważny egzamin nastolatków, ponadto jego wyniki mają znaczenie, jeśli uczeń chce dostać się do dobrego gimnazjum spoza przypisanego mu rejonu. Szóstoklasiści przez godzinę walczyli o 40 punktów, zdobywanych w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Zakodowane prace szóstoklasistów dyrektorzy szkół przesłali do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Po sprawdzeniu ich przez egzaminatorów, 28 maja OKE wprowadzą wyniki do bazy komputerowej, a następnie przekażą szkołom. Tego samego dnia na stronie internetowej CKE zostanie opublikowane sprawozdanie z wynikami krajowymi.

Wyniki sprawdzianu nie są wpisywane na świadectwo, ale każdy szóstoklasista otrzyma specjalne zaświadczenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest im udostępniana w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu 8 kwietnia, napiszą go 3 czerwca.

A tak wyglądał sprawdzian szóstoklasistów w naszej szkole:


 

    Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej